Over de Banenmakers

Welkom in het (digitale) magazine van de Banenmakers. Met steun van Instituut Gak heeft Birch in 2017 en 2018 gebouwd aan de Banenmakers community. Ruim veertig initiatieven zijn uitgebreid onderzocht en bijeengebracht op een platform van Banenmakers in Nederland.

Diverse Banenmakers zijn geïnterviewd en de opgehaalde informatie is gebruikt voor de website, het onderzoeksrapport en dit magazine. Hier komen verzamelde informatie, kennis en handvatten uit het proces tot uitdrukking.

Wat is een banenmaker?

Een Banenmaker is een bedrijf of netwerk van bedrijven dat voorbij gaat aan traditionele manieren van arbeidsbemiddeling. Bijvoorbeeld door zelf actief banen te creëren, te behouden, of door op een creatieve manier werknemers of werkzoekenden uit te wisselen. Banenmakers maken, ontwikkelen en vinden nieuwe perspectieven voor anderen. De Banenmakers zijn verspreid over heel Nederland.

Mede mogelijk gemaakt door

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie vind je op:

Birch begeleidt regio’s, boards en consortia rond het beroepsonderwijs in hun aanpak van innovatie en arbeidsmarkt. Meer informatie vind je op:

Onderzoeksrapport

Er is een onderzoeksrapport ‘Nieuwe banen in ecosystemen: de Banenmakers’ opgesteld met alle bevindingen en conclusies die voortkomen uit het onderzoek naar de Banenmakers, de wijze waarop ze zijn georganiseerd en hun positie in het regionale ecosysteem. Het rapport is fysiek en digitaal naar meer dan 200 mensen verspreid.

Augustus 2019 - Banenmakers Magazine, mede mogelijke gemaakt door Instituut Gak